Regeringens coronapolitik skadar framtidens företagarklimat.

Regeringens ständiga hot om fler coronarestriktioner skadar företagarklimatet och riskerar att orsaka en större skada på samhället än själva viruset. Coronabekämpningen är ytterst viktig, men politikerna bör inte försöka hindra smittspridningen till vilket pris som helst.

Regeringen har kritiserats för att vara otydlig gällande rekommendationer, restriktioner och det ekonomiska stödet till företag. Men kritiken till trots så har regeringen faktiskt varit väldigt tydlig i sin syn på företagare som ett slags problem i smittbekämpningen. De företagarfientliga uttalanden som politiker (från samtliga riksdagspartier) slängt ur sig i dessa coronatider hade skapat ett ramaskri för bara ett drygt år sedan.

Till exempel har statsministern uppmanat svenskarna att inte gå i butiker, köpcentrum eller gym. Dessutom ska svenskarna undvika att besöka lokaler där folk samlas. Restaurangerna är tydligen så pass farliga mötesplatser att de måste stänga efter ett visst klockslag.

Sådana uttalanden får konsekvenser. Det är allmänt känt att företag utan kunder går i konkurs förr eller senare. När regeringen uppmanar folket att låta bli att spendera pengar på fysiska platser så driver de således företag mot ruinens brant, till ingen nytta.

Det finns nämligen ingen vetenskaplig grund för att de utpekade branscherna skulle utgöra smittohärdar i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten är det relativt ovanligt att människor smittas i butiker, restauranger eller liftköer. Att skuldbelägga företagen och deras kunder för smittspridning är därför ohederligt och antyder att regeringens smittbekämpningspolitik famlar i blindo.

Det är förstås inte fel av regeringen att anta en generell försiktighetsprincip, men denna princip måste vägas mot andra intressen, till exempel företagens överlevnad och kommande generationers möjligheter att driva företag, få en anställning och leva ett drägligt liv. En politik som bara fokuserar på att minska smittspridningen till vilket pris som helst kommer antagligen förlänga livet för gamla och sjuka men riskerar samtidigt få förödande konsekvenser för yngre generationer.

De länder i Europa som stängde ned skadade sina ekonomier men smittspridningen tog fart igen när länderna öppnades upp. Det är därför besynnerligt att Sveriges regering inför nya restriktioner och samtidigt börjar hota med nedstängningar nu, nästan ett år efter att länder på kontinenten påbörjade sin första nedstängning. En sådan omotiverad upptrappning krossar framtidshoppet i en tid då just framtidshoppet håller många företag vid liv.

Forskarna är ense om att vi kan vänta oss fler pandemier i framtiden. Om politikerna inför hårda restriktioner varje gång en ny influensa sprider sig så innebär det att en del branscher inte kommer kunna existera i framtiden. I alla fall inte utan massivt ekonomiskt stöd under långa perioder.

Hur ska företagare våga lita på att regeringen inte stänger ner samhället och gör företagen totalt beroende av ekonomiskt stöd redan om några år? Hur ska vi kunna motivera unga människor att starta företag under sådana förutsättningar? Dagens politik utformar framtidens företagarklimat.

Företag behövs, inte minst för att skapa de jobb och skatteintäkter som ska finansiera sjukvården i framtiden. Regeringen bör därför införa en försiktighetsprincip även för nya restriktioner och återupprätta framtidstron hos företagare, som även de uppbär en samhällsbärande funktion.

Adam Rydström
adam.rydstrom@dnv.se