Tag Arkiv: FO 2009

Utredning avseende olaglig bussverksamhet i Skellefteå kommun

I rapporten ”Kommunala bolag – Laglöst land” har 17 kommunala bolag i Sverige granskats. Ett av dessa bolag är Skelleftebuss AB, Skellefteå kommun. Av Skelleftebuss hemsida framgår att ”Företaget är …

Båstad kommun säljer fastigheter olagligt

Företagarombudsmannen riktar kritik mot Båstads kommun för att ha sålt en fastighet utan att vare sig expertvärdering eller anbudsförfarande har gjorts. Inte heller har försäljningen anmälts till EU-kommissionen vilket krävs …

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Höllviken fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Skanör fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Vellinge kommun gör olagliga markaffärer – Vellinge fastighet

Företagarombudsmannen ger kritik till Vellinge kommun för att i tre skilda fall ha sålt mark utan auktionsförfarande och utan oberoende expertvärdering. Försäljningen kan innebära att kommunen har gett olagliga stöd …

Malmö kommun bedriver olaglig verksamhet

Det kommunägda bolaget Parkering Malmö ägnar sig åt parkeringsövervakning på privat mark, något som enligt Företagarombudsmannen faller långt utanför den kommunala kompetensen. – Malmö kommun prejar ut privata bolag som …

Umeå kommun bedriver olaglig verksamhet

Det kommunägda parkeringsbolaget UPAB får kritik av företagarombudsmannen för sitt engagemang i parkeringsövervakning på privat mark. Detta faller i sig utanför den kommunala kompetensen och i UPAB:s fall blomstrar denna …

Stockholms stad bedriver olaglig affärsverksamhet

Det kommunägda parkeringsbolaget Stockholms Parkering ägnar sig åt parkeringsövervakning på privat mark, något som enligt Företagarombudsmannen faller utanför den kommunala kompetensen och utgör olaglig verksamhet. – Stockholms Stad prejar ut …

Bolagsrea i Kramfors

Trots att Företagarombudsmannen avrått Kramfors kommun från att rea ut företaget Kramnet i Kramfors AB har kommunen gått vidare med planerna. Kommunen ägde företaget genom ett annat bolag, Mediateknik. Detta …

Utredning avseende olaglig försäljning av skolfastighet i Övertorneå kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att sälja en skola i Övertorneå. Det ursprungliga försäljningspriset för fastigheten Koivukylä 54:2, Övertorneå eller skolan i Hedenäset var en (1) krona. Utvald köpare var den förening …