Upphandling värd 200 miljoner kronor felaktig

Det kommunala bolaget Sundsvall Arena AB har brutit mot lagen om offentlig upphandling vid upphandlingen av äventyrsbadet i Sundsvall. I en utredning kritiserar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, bolaget på flera punkter för hanteringen av uppdraget värt cirka 200 miljoner kronor. Sundsvall Arena AB har tillämpat ett påskyndat förhandlat upphandlingsförfarande utan grund.

– I upphandlingen har vidare så kallade kvalifikationskrav oriktigt sammanblandats med värderingskrav. Sundsvall Arena AB har i det här fallet åsidosatt flera av de krav på affärsmässighet, transparens och likabehandling som lagen kräver, påpekar expertgruppen.

– Konkurrensen på marknaden riskerar därmed att snedvridas och tyvärr medför bolagets bristande hantering att Sverige kan fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, konstaterar Sigvard Berglöf, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs mer om utredningen KKO 08-003 här