Tag Arkiv: Övertorneå

Övertorneå kommun förlorar i domstol – igen

Förvaltningsrätten i Luleå har slagit fast att Övertorneå kommun bröt mot lagen när den sålde en fastighet till underpris. Domstolen ansåg att försäljningen innebar olagligt kommunalt stöd och upphävde kommunens beslut.

Olaglig försäljning av fastighet i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun säljer en industrifastighet utan värdering eller anbud. Köpeskillingen sattes till 348 000 kronor 1998, och de årliga hyresintäkterna för fastigheten har uppgått till 168 000 kronor per år. Hyresgästerna har …

JO riktar allvarlig kritik mot Övertorneå kommun

JO riktar i ett beslut allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Övertorneå Kommun. Trots rättsliga hinder har kommunen verkställt ett beslut av kommunfullmäktige innan det vunnit laga kraft. Dessutom har kommunen underlåtit att verka för att frågan om rättelse underställdes fullmäktige efter det att beslutet upphävts.

Övertorneå erkänner olaglig upphandling

Förvaltningsrätten i Luleå upphäver Övertorneå kommuns upphandling av bemanning samt lastbils och mattransporter på grund av otydligheter i utvärderingskriterierna. Kommunen har i yttrande tillstyrkt att upphandlingarna ska göras om.

Utredning avseende olaglig försäljning av skolfastighet i Övertorneå kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att sälja en skola i Övertorneå. Det ursprungliga försäljningspriset för fastigheten Koivukylä 54:2, Övertorneå eller skolan i Hedenäset var en (1) krona. Utvald köpare var den förening …

Kommun fälld i domstol – ville sälja simhall för en krona

Länsrätten i Norrbottens län upphävde Övertorneå kommuns beslut att sälja en simhall för en krona. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden har agerat ombud vid överklagandet av kommunfullmäktiges beslut. Enligt länsrätten …