Utredning avseende olaglig bussverksamhet i Skellefteå kommun

I rapporten ”Kommunala bolag – Laglöst land” har 17 kommunala bolag i Sverige granskats. Ett av dessa bolag är Skelleftebuss AB, Skellefteå kommun. Av Skelleftebuss hemsida framgår att ”Företaget är idag marknadsledande i norra länsdelen och är ett av de 10 största bussföretagen i Sverige.”

Företagarombudsmannen begärde ut de 10 senaste avtalen som avsåg försäljning av tjänster till privata aktörer, såsom till exempel företag. Företagarombudsmannen har vid en genomgång av Skelleftebuss avtal funnit exempel på en omfattande trafik utförd av Skelleftebuss där egna bussar hyrts ut med chaufför till privata bolag eller organisationer. Inga personresor i form av kollektivtrafik eller interna kommunala transporter har granskats.

Läs utredningen här: FO 2009-010 Skelleftebuss