Tag Arkiv: Skellefteå

Skellefteå Kraft gav olagligt PR-stöd

Genom satsningen Kraftklubben har kommunägda elbolaget Skellefteå Kraft gett olagligt stöd på hundratusentals kronor till ett fåtal utvalda privata företag. Utan kostnad fick företagen bland annat skicka ut erbjudanden till …

Utredning avseende olaglig bussverksamhet i Skellefteå kommun

I rapporten ”Kommunala bolag – Laglöst land” har 17 kommunala bolag i Sverige granskats. Ett av dessa bolag är Skelleftebuss AB, Skellefteå kommun. Av Skelleftebuss hemsida framgår att ”Företaget är …

Kommunägda Skellefteå Kraft konkurrerar ut småföretagare

Skellefteå kommun har startat en näringsverksamhet som slår sönder det lokala näringslivet. På grund av att den kommunägda koncernen Skellefteå Kraft konkurrerar med ett lägre pris på pelletsbrännare manövreras mindre …