Tag Arkiv: Karlskrona

Karlskronas upphandling av parkeringstjänst olaglig

Kommunen krävde vid upphandling av ett betalningssystem för parkeringsavgifter att dessa skulle kunna betalas med både smarta mobiltelefoner som är uppkopplade på Internet och ”vanliga mobiltelefoner”. Den senare tjänsten har …

Om olagligt stöd i Dagens Industri

Dagens industri har uppmärksammat exempel på olagligt statsstöd. Den Nya Välfärdens Företagarombudsman nämns flera gånger i artikeln, bland annat i samband med Malung-Sälens kommun och Ulricehamn. Tidningen påpekar att det …

Regeringsrätten underkänner markförsäljning i Karlskrona

Karlskrona kommuns omstridda markförsäljning av gasverkstomten har nu slutligen underkänts av Regeringsrätten så som olaglig. Karlskrona kommuns försäljning utan anbud eller värdering stred mot kommunallagen.

Regeringsrätten prövar två mål om otillåtet statsstöd

Årjäng och Karlskrona kommuners stöd till enskilda genom försäljningar av fastigheter kommer nu att prövas i högsta instans. Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd i målen som gäller statligt stöd vid överlåtelse och förvärv av fastigheter. – Sveriges kommuner säljer i alltför hög grad fastigheter utan värdering, utan att lägga ut marken på anbud och utan att anmäla försäljningen till EU-kommissionen. Skattebetalarna förlorar enorma summor på dessa affärer och det är väldigt svårt att få insyn i transaktionerna, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. – Det är bra att Regeringsrätten nu tar upp den här frågan så att vi kan få prejudikat som tydligt visar vad som gäller, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

Utredning avseende försäljning av camping i Karlskrona

Förevarande fall har Företagarombudsmannen tagit upp after anmälan av en kommuninvånare i anledning av att kommunen utan att följa regelverket byggnader. Detta medför att försäljningsförfarandet riskerar att vara olagligt. Karlskrona …

Utredning avseende försäljning av sjönära mark i Karlskrona kommun

Karlskrona kommun, (Kommunen), beslutade i december 2008 att sälja fastigheterna Karlskrona Kölen 7 (Hästö Marina) samt del av Kölen 11 till nuvarande arrendator av Hästö Marina. Nuvarande arrendator arrenderar 3500 …

Kommunen bryter mot lagen genom att gynna eget bolag

Karlskrona kommun har köpt tjänster från det helägda kommunala bolaget Affärsverken Karlskrona AB om att ta om hand svårt förorenade jordmassor från den s.k. Gasverkstomten. Konkurrenskommissionen kritiserar nu kommunen i …

Karlskronas kommuns avtal om hotelbygget oseriöst

Karlskrona kommun har sålt ”Gasverkstomten” till ett privat byggföretag för 5 miljoner kronor trots att ett konkurrerande företag bjudit 7 miljoner kronor. Samtidigt har kommunen gett bort entreprenaduppdraget att sanera …

Kommunen gynnar eget bolag och struntar i upphandling

Karlskrona kommun har ingått ett avtal om att köpa tjänster för att ta om hand svårt förorenade jordmassor med det helägda kommunala bolaget Affärsverken Karlskrona AB. Konkurrenskommissionen kritiserar nu kommunen …