Malmö högskola rör till det i matupphandling

Vid tilldelning av tjänstekontrakt för drift av högskole­restauranger bakade Malmö högskola även in en olaglig direktupphandling av matlagningstjänster för eget behov. Till grund för det slutliga beslutet lades vidare en hemlig ”provätning” vilket också strider mot lag.

– När högskolan begärde in anbud för driften av två restauranger som skulle rikta sig till studenter och till allmänhet som betalar ur egen ficka inkluderade den även högskolans behov av bland annat matleveranser och cateringtjänster för eget behov till ett samlat värde av åtminstone 6,4 miljoner kronor. Denna del av avtalet borde rätteligen ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

– Man inte bara bakade in en offentlig upphandling i avtalet, utan baserade hela tilldelningsbeslutet på en hemlig provätning som anbudsgivarna inte fått reda på i förväg. Detta innebär att tilldelningen har beslutats på ett rent godtyckligt sätt. Upphandlingen kan inte kallas annat än hafsig, säger Lennart Palm.

Läs mer om utredningen KKO 10-033 här.