Tag Arkiv: Luleå

Norrbottens läns landsting fortsätter med lagstridiga inköp av tryckeritjänster

Norrbottens läns landsting har, trots upprepad kritik, fortsatt att köpa in tryckeritjänster från Luleå Grafiska AB utan upphandling i strid med upphandlingslagen. Det visar en ny granskning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Luleå kommuns lagbrott kan medföra höga färdtjänstkostnader

Luleå kommun har flera gånger brutit mot upphandlings­lagen vid köp av färdtjänstresor. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Färdtjänsten omsätter stora belopp eller årligen omkring 10 miljoner kronor och kommunens agerande kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Norrbottens läns landsting gör lagstridiga inköp av tryckeritjänster

Konkurrenskommissionens utredning visar att Norrbottens läns landsting sedan 2008 köpt tryckeritjänster för cirka 1,3 miljoner kronor per år direkt från ett tryckeri utan upphandling i konkurrens. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling. Landstinget riskerar nu att dömas till en upphandlingsskadeavgift på åtminstone 100 000 kronor på grund av de olagliga direktinköpen konstaterar kommissionen.

Luleå kommuns upphandling av färdtjänst bröt mot upphandlingslagen

Luleå kommun påbörjade i mars i år två upphandlingar av färdtjänstresor med taxi till ett totalt årligt värde på över 30 miljoner kronor. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen bröt mot upphandlingsregler som gäller annonsering av upphandlingar samt leverantörers tidsfrist att lämna anbud.

Universitet gör olagliga upphandlingar

Luleå tekniska universitet (LTU) har i ett flertal fall brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och riskerar att få betala höga böter. Universitetet har gjort otillåtna direktköp från ett …

Förfalskningshärva i upphandlingsmål

Konkurrenskommissionen har utrett Luleå tekniska universitets (LTU) upphandlingar av tryckeritjänster i tre fall. Samtliga utredningar visar på allvarliga överträdelser av lagen om offentlig upphandling (LOU), något som förvaltningsrätten nu har …

Universitet upphandlar olagligt

Luleå tekniska universitet (LTU) vände sig direkt till en leverantör och köpte tryckeritjänster utan föregående upphandling. Direktinköpen skadar konkurrensen och strider mot upphandlingsreglerna. – Om avtalet ogiltigförklaras går det främst …

Luleå-universitet upphandlar olagligt

När Luleå tekniska universitet (LTU) skulle upphandla bland annat tryckeritjänster valde universitetet att ge ett antal leverantörer möjlighet att lämna offert vid varje enskilt köptillfälle. Sedan struntade man i upplägget …

Universitet upphandlar olagligt

Luleå tekniska universitet (LTU) direktupphandlade tryck­tjänster i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU). Genom att universitetet har brutit mot LOU riskerar avtalet att ogiltigförklaras. – Det här avtalet kunde …

Luleåbaserad tidning missgynnas av reklamskatten

Luleå-baserade Dental Produktguide och Tandläkartidningen har samma läsekrets och konkurrerar om samma annonsörer. Dental Produktguide måste lägga till 11 procent i reklamskatt på sina annonspriser. Det måste även Tandläkartidningen göra, …