Skånekommuner bryter mot upphandlingslagen

Sju kommuner i Skåne har uppdragit åt landstingsägda Skånetrafiken att administrera färdtjänstresor utan föregående upphandling. Förfarandet strider mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Eslövs, Hässleholms, Hörby, Kristianstads, Sjöbo, Skurups och Ystads respektive kommuner har i separata liktydiga avtal uppdragit åt Region Skåne att utföra administrativa tjänster för färdtjänst. Detta skedde utan föregående upphandling. Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region Skåne, fick uppdraget att utföra tjänster för upphandling, samordning och administration för färdtjänstresor.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Konkurrenskommissionen menar att kommunerna varit skyldiga att följa EGrättens bestämmelser för offentlig upphandling. Eftersom det finns privata företag som tillhandahåller den typ av tjänster som kommunerna efterfrågar och då landstinget inte har ensamrätt inom det aktuella området skulle tjänsterna upphandlats.

Konkurrenskommissionen menar att kommunernas uppdrag till Skånetrafiken strider mot lagen om offentlig upphandling. Konkurrensen på marknaden för sådana tjänster riskerar därmed att ha snedvridits, enligt Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 055-062