Tag Arkiv: KKO 2001 055-062

Skånekommuner bryter mot upphandlingslagen

Sju kommuner i Skåne har uppdragit åt landstingsägda Skånetrafiken att administrera färdtjänstresor utan föregående upphandling. Förfarandet strider mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen. Eslövs, Hässleholms, Hörby, Kristianstads, Sjöbo, Skurups …