Tag Arkiv: KKO 2001

Landstinget i Uppsala erbjuder fertilitetsbehandling på olagliga grunder

Uppsala akademiska sjukhus (UAS) konkurrerar på olagliga grunder med privata fertilitetskliniker. Därmed snedvrids konkurrensen på marknaden för sådana behandlingar. Dessutom strider marknadsföringen och tillhandahållandet av tjänsterna mot landstingets interna direktiv, …

Hultsfreds kommun ger ekonomiskt stöd till privat näringsidkare

Efter att Modig Machine Tool AB under en tid haft betalningssvårigheter fick de en kommunal borgen på 8 miljoner kronor. Nu kritiserar Konkurrenskommissionen kommunen för snedvridande av konkurrensen och brott …

Västerviks kommun gjorde fel i upphandling

När Västerviks kommun i strid mot ställda krav i förfrågningsunderlaget antog ett prismässigt högre anbud vid en upphandling av flygbränsle bröt man mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen. I …

Landstinget sätter konkurrensen ur spel

Jämtlands läns landsting har köpt konsulttjänster för företagsförmedling i strid med lagen om offentlig upphandling. Dessutom har landstinget betalat konsulterna mer än vad avtalet stadgar och nu kritiseras upphandlingen av …

Uppvidinge kommun bryter mot lagen

Vid en upphandling av ismaskiner till ishallarna i Lenhovda och Åseda har Uppvidinge kommun antagit en lösning som inte visats vara den ekonomiskt mest fördelaktiga. Konkurrenskommissionen konstaterar att kommunens upphandling …

Haninge kommun bryter mot lagen

Haninge kommun har i strid mot lagen om offentlig upphandling förlängt ett avtal med det kommunala fastighetsbolaget Tornberget AB. Nu kritiseras kommunen av Konkurrenskommissionen för att man snedvridit konkurrensen. Haninges …

Stockholms stads upphandling vilar på oklara referenser

Stockholms stad har upphandlat klottersanering på grundval av en referens som inte kunnat beläggas. En anbudsgivare förlorade uppdraget och riskerar att på oklara grunder få dåligt renommé på marknaden. I …

Leklandet är ingen kommunal angelägenhet

Uppsala kommun driver indirekt, genom det av kommunen helägda Fyrishov AB, ”äventyrslek” och kalas för barn. Kommunen snedvrider konkurrensen för de privata företagare som bedriver konkurrerande verksamhet, anser Konkurrenskommissionen. Inom …

Karlshamnsbostäder AB bryter mot lagen

Det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsbostäder AB har vid upphandling av tjänster beställt något helt annat än vad som framgår av det ursprungliga upphandlingsunderlaget. Konkurrenskommissionen kritiserar nu det kommunala bolaget för brott …

Bräcke kommun brister i affärsmässighet

Bräcke kommun har betalat ett högre belopp än vad som följer av det vinnande anbudet i en upphandling avseende persontransporttjänster. Detta är en fråga om snedvridande av konkurrensen och bristande …