Tag Arkiv: skåne

EU-kommissionen: Nordvästskånska kommuner bryter mot unionens upphandlingsbestämmelser

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling av renhållningstjänster. Kommissionen kritiserar bland annat att renhållningsbolaget NSR, som ägs av sex nordvästskånska kommuner, tilldelats kontrakt utan upphandling och insyn.

EU-kommissionen: Sydskånska kommuner bryter mot unionens upphandlingsbestämmelser

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling av renhållningstjänster. Kommissionen kritiserar bland annat att renhållningsbolaget SYSAV, som ägs av fjorton sydskånska kommuner, tilldelats kontrakt utan upphandling och insyn.

Båstads kommun sålde mark olagligt

Länsrätten i Skåne län upphävde Båstad kommuns beslut att sälja mark till ett byggföretag. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden har agerat ombud vid överklagandet av kommunfullmäktiges beslut. Enligt länsrätten bröt kommunens försäljning mot kommunallagen.

Krav på kollektivavtal förbjudet enligt domstol

Länsrätten i Skåne har underkänt Region Skånes krav på kollektivavtal för leverantörer av primärvård. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, har tidigare i en utredning kritiserat landstinget för att krav på kollektivavtal strider mot lagen om valfrihetssystem, LOV.

Landstingets krav på kollektivavtal olagligt

Landstinget Region Skåne har ställt krav på att leverantörer av primärvård måste teckna kollektivavtal för att kunna godkännas. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar kravet och påpekar …

Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt trotsar Länsrätten i Skåne län

Sjukvårdsdistrikt trotsar domstol Utan offentlig upphandling slöt Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt ett avtal om sjukvårdstjänster. Länsrätten i Skåne förordnade att upphandlingen skulle göras om men sjukvårdsdistriktet vägrade. Nu krävs rättsliga möjligheter …

Ängelholms sjukhus nonchalerar upphandlingslag

Det av Region Skåne ägda Ängelholms sjukhus AB köper, efter det att bolaget bildats, tjänster från landstinget utan att upphandla tjänsterna på den allmänna marknaden. Detta strider mot lagen om …

Skånekommuner bryter mot upphandlingslagen

Sju kommuner i Skåne har uppdragit åt landstingsägda Skånetrafiken att administrera färdtjänstresor utan föregående upphandling. Förfarandet strider mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen. Eslövs, Hässleholms, Hörby, Kristianstads, Sjöbo, Skurups …