Tag Arkiv: miljösanktionsavgift

Orimliga krav från Naturvårdsverket skrämmer nämnder att påföra sanktionsavgift

I december 2002 gjorde Björksund Förvaltnings AB en köldmediekontroll i två fastigheter i Tystberga. Kontrollen, som genomfördes av en ackrediterad kontrollant, visade att allt var i sin ordning. Inga farliga …

Sala kommun använder miljösanktionsavgift som dyr förseningsavgift

Kent Hjertström äger en kontorsfastighet i centrala Sala. Det finns en luftkonditioneringsanläggning i fastigheten som måste kontrolleras varje år och därefter ska en blankett skickas till kommunen. Under 2002 lät …

Miljöförvaltningens byråkrati vållar sanktionsavgift

Caroline Karlsberg och Pernilla Eriksson öppnade Salong Miracel i Oxelösund i april 2003. De tog kontakt med kommunen i god tid innan öppnandet för att göra en ”anmälan av miljöfarlig …

Åtal för företagarvänliga politiker

Miljö- och byggandsnämnden i Filipstad har blivit delgivna misstanke om tjänstefel. Orsaken är att de inte utdömt miljösanktionsavgifter och inte åtalsanmält ett antal företagare som var sena med sina miljörapporter. …

Tvingas företag betala 150 000 kr utan rättslig grund?

Länsstyrelsen i Kronoberg har krävt att Amon AB i Tingsryd ska betala 150 000 kronor i miljösanktionsavgift. Enligt Länsstyrelsen har företaget tagit en rengöringsanläggning i drift utan tillstånd. Men detta …

Orimliga miljösanktionsavgifter drabbar nyföretagare

Oskäliga miljösanktionsavgifter drabbar företagare Den 21 februari 2001 beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala att påföra Huset Bror August HB en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor för att en handling …