Tag Arkiv: FO-2003-034

Orimliga krav från Naturvårdsverket skrämmer nämnder att påföra sanktionsavgift

I december 2002 gjorde Björksund Förvaltnings AB en köldmediekontroll i två fastigheter i Tystberga. Kontrollen, som genomfördes av en ackrediterad kontrollant, visade att allt var i sin ordning. Inga farliga …