Tag Arkiv: FO 2003

Kommunala nämndledamöter straffar nyföretagare

Föreningen Fågelforskedjan, som startade verksamheten i januari 2003, erbjuder zonterapi, massage och annan friskvård. I april fick företaget besök av en tjänsteman från Högsby kommun. Han påpekade att verksamheten var …

Oorganiserade arbetstagare tvingas betala facklig verksamhet

Byggfirman JJ Byggservice AB i Norrköping har fyra anställda. Efter hot om blockad har företaget tecknat ett hängavtal med Byggnian. Enligt avtalet ska alla anställda som är organiserade i Byggnian …

Orimliga krav från Naturvårdsverket skrämmer nämnder att påföra sanktionsavgift

I december 2002 gjorde Björksund Förvaltnings AB en köldmediekontroll i två fastigheter i Tystberga. Kontrollen, som genomfördes av en ackrediterad kontrollant, visade att allt var i sin ordning. Inga farliga …

Sala kommun använder miljösanktionsavgift som dyr förseningsavgift

Kent Hjertström äger en kontorsfastighet i centrala Sala. Det finns en luftkonditioneringsanläggning i fastigheten som måste kontrolleras varje år och därefter ska en blankett skickas till kommunen. Under 2002 lät …

Miljöförvaltningens byråkrati vållar sanktionsavgift

Caroline Karlsberg och Pernilla Eriksson öppnade Salong Miracel i Oxelösund i april 2003. De tog kontakt med kommunen i god tid innan öppnandet för att göra en ”anmälan av miljöfarlig …

Kommunalt bidrag i Sorsele snedvrider konkurrensen

Sorsele kommun äger skidanläggningen Nalovardo, Sorsele camping och ett vandrarhem. Det privata företaget Lapplandskåtan AB driver de tre anläggningarna enligt ett avtal som upprättades den 3 december 2001. Kommunen tar …

Helsingborgs kommun sätter konkurrensen ur spel

Helsingborgs kommun har flera idrottshallar, skolor och dylikt som hyrs ut för olika ändamål. Men när Mäss-Card AB ville arrangera en antikmässa i kommunens lokaler blev det nej, trots att …

Lagen hindrar småföretagare att få lönsamhet vid nybyggnation och renovering

År 2001 köpte företagaren Robert Boman ett missionshus i stadsdelen Strömsbro. Han byggde om det till bostadshus med fem lägenheter. Hyran sattes till 818 kr/m2 för de större lägenheterna. En …

Kommunala subventioner snedvrider konkurrensen i Sundsvall

Sundsvalls avtal med Bowlingcentralen direkt olämpligt I november 1998 sålde Sundsvalls kommun åtta kompletta bowlingbanor till Bowlingcentralen AB. Priset var en krona. Dessutom förband sig kommun att under tio år …

Åtal för företagarvänliga politiker

Miljö- och byggandsnämnden i Filipstad har blivit delgivna misstanke om tjänstefel. Orsaken är att de inte utdömt miljösanktionsavgifter och inte åtalsanmält ett antal företagare som var sena med sina miljörapporter. …