Tag Arkiv: Myndighetsmissbruk

Fel OCR-nummer kostar företagare 229 066 kr

En företagare i Västerås betalade 2004 av misstag in pengar på ett annat företags skattekonto.  Inte förrän Skatteverket skickade en påminnelse om utebliven skatteinbetalning insåg företaget att pengarna hamnat fel. …

Alltför lätt att få förseningsavgift i blankettdjungeln

Kryszof Johansson, som driver Senior Technics AB i Hässleholm, fick en förseningsavgift på 1 000 kronor för att en Kvartalsblankett kom in till Skatteverket för sent. Verket får nu kritik …

Kommunala nämndledamöter straffar nyföretagare

Föreningen Fågelforskedjan, som startade verksamheten i januari 2003, erbjuder zonterapi, massage och annan friskvård. I april fick företaget besök av en tjänsteman från Högsby kommun. Han påpekade att verksamheten var …

Orimliga krav från Naturvårdsverket skrämmer nämnder att påföra sanktionsavgift

I december 2002 gjorde Björksund Förvaltnings AB en köldmediekontroll i två fastigheter i Tystberga. Kontrollen, som genomfördes av en ackrediterad kontrollant, visade att allt var i sin ordning. Inga farliga …

Sala kommun använder miljösanktionsavgift som dyr förseningsavgift

Kent Hjertström äger en kontorsfastighet i centrala Sala. Det finns en luftkonditioneringsanläggning i fastigheten som måste kontrolleras varje år och därefter ska en blankett skickas till kommunen. Under 2002 lät …

Lagen hindrar småföretagare att få lönsamhet vid nybyggnation och renovering

År 2001 köpte företagaren Robert Boman ett missionshus i stadsdelen Strömsbro. Han byggde om det till bostadshus med fem lägenheter. Hyran sattes till 818 kr/m2 för de större lägenheterna. En …

Stelbenthet hos PRV leder till tvångslikvidering av aktiebolag

Trots att Patent- och registreringsverket (PRV) fått kännedom om att företaget Flygets Bevingade Ord Förlag AB hade en nytillträdd revisor vägrade verket att häva beslutet om likvidation. Bolagets ägare och …

Ännu ett bolag faller i skattelagstiftningens avdragsfälla

Företaget Transport & Åkeri AB inköpte tre skåpbilar till sin verksamhet. När företaget drog av den ingående momsen i skattedeklarationen meddelade skattemyndigheten att avdragsförbud rådde för denna typ av fordon …

Kontantbegränsningsregel straffar företagare vid aktiebyten

Vid aktieandelsbyten säger lagen att uppskov med beskattning av aktieandelen endast får ske om kontantersättningen är mindre än 10 procent av aktieandelens nominella värde. Är kontantersättningen högre än 10 procent …