Tag Arkiv: KKO 2001 09-021

Örebro läns landsting snedvrider konkurrensen

Landstinget i Örebro äger tillsammans med en lång rad kommuner Länstrafiken i Örebro AB. Företaget ska nu med hjälp av skattemedel konkurrera med enskilda företag genom att utan begränsning erbjuda …