Tag Arkiv: Gotland

Olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands kommun

  Gotlands kommun överlåter fastigheten Östergarn till det privata bolaget Nygarn Utveckling AB utan att kräva vederlag. Detta trots att fastigheten är värderad till tre miljoner kronor. Kommunens agerande har …

Gotlandstrafiken kan strida mot EU-rätten

Trafikverket har direkttilldelat Destination Gotland AB ett nytt avtal om att driva linjesjöfart för gods- och persontrafik till och från Gotland (Gotlandstrafiken). Trafikverket skulle enligt EU-rätten ha gett även andra …

Kommunens fastighetsförsäljning olaglig

Gotlands kommun sålde Björkhaga camping för två miljoner kronor trots att marknadsvärdet enligt en oberoende värdering är sex miljoner kronor.  Förtagarombudsmannen anser att kommunens hantering av fastighetsförsäljningen är olaglig och …

Olämpligt beslut om försäljning

Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, riktar ännu en gång kritik mot Gotlands kommuns hantering av fastighetsförsäljningar. Denna gång gäller kritiken ett beslut av kommunstyrelsen att inleda förhand-lingar …

Billig prisuppgift på avlopp dyr affär för bilverkstad

Roger Broström driver Österby Bil & Maskin AB. I samband med ombyggnation av verkstaden 2004 frågade han kommunen vad det skulle kosta att ansluta sig till det kommunala va-nätet. Kommunen …

Företagare löper gatlopp på grund av försenad blankett

Mikael Ericsson kom 40 dagar för sent med sin miljöanmälan till kommunen efter det att han startat solariet Auto Sun i Visby. Kommunen utdömde miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Gotlands …