Norrbottens läns landsting fortsätter med lagstridiga inköp av tryckeritjänster

Norrbottens läns landsting har, trots upprepad kritik, fortsatt att köpa in tryckeritjänster från Luleå Grafiska AB utan upphandling i strid med upphandlingslagen.  Det visar en ny granskning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen avslöjade redan i november 2013 att landstinget utan upphandling köpt tryckeritjänster från Luleå Grafiska AB för omkring 7 miljoner kronor sedan 2008 fram till och med den 2 september 2013. Visserligen påbörjade landstinget en upphandling av tjänsterna i september 2012, men efter en utdragen process avbröts denna upphandling. Sedan dess har inget nytt upphandlingsförfarande påbörjats. Landstinget har fortsatt att i strid med upphandlingslagen köpa tjänsterna direkt från Luleå Grafiska. Inger Ridderstrand-Linderoth är ordförande i Konkurrenskommissionen. Hon kritiserar landstinget för att inte ha påbörjat någon ny upphandling.

– Landstinget har ännu inte annonserat någon ny upphandling för dessa tjänster, trots att det har förflutit över 8 månader sedan den senaste upphandlingen avbröts. Landstinget har fortsatt att olagligen köpa tryckeritjänsterna direkt från Luleå Grafiska. Under perioden 1 januari till 26 maj har landstinget betalat 634 400 kronor till bolaget.

Inger Ridderstrand-Linderoth påpekar att landstingets inköp överstiger värdegränsen för direktupphandling och bryter mot upphandlingslagens rättsprinciper om likabehandling, icke-diskriminering av leverantörer och öppenhet.

– Det är allvarligt att landstinget fortsätter att negligera upphandlingslagens regler. Landstinget riskerar därmed att betala en upphandlingsskadeavgift, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Läs hela utredningen KKO 14-011 här.