Tag Arkiv: KKO 2014

Göteborgs lokalnämnd snedvrider konkurrens genom att kräva kollektivavtal

Göteborgs kommuns lokalnämnd har beslutat att ställa krav på kollektivavtal för att företag ska få utföra arbete för lokalförvaltningens räkning. Detta strider mot grundläggande unionsrättsliga principer och snedvrider konkurrensen, visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Västerbottenlandstinget köper tryckeri-tjänster olagligt

Västerbottens läns landsting har köpt tryckeritjänster för närmare 1,45 miljoner kronor per år vilket strider mot upphandlingslagen. Detta visar en utredning från den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Bodens kommun ville vara travsponsor – bröt mot lagen

Bodens kommun bröt mot lagen när den köpte marknadsföring på den lokala travbanan för närmare 2,6 miljoner kronor utan upphandling. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Ingen upphandling när Flens kommun köpte konsulttjänster

Flens kommun bryter mot lagen genom att köpa pedagogiska tjänster för 920 000 kr utan att upphandla. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Stockholms stad bröt mot lagen när Citybadet byggdes

Förvaltningsrätten meddelade i dom att Stockholms stads avtal gällande byggandet av Citybadet är ogiltigt. Nu måste badet monteras ner och staden kräva tillbaka sina betalningar, visar en utredning från den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Södertörns högskola köpte konsulttjänster för 4 miljoner olagligt

Högskolan anlitade två organisationskonsulter under 2011 för att hjälpa till med högskolans förändringsarbete.Den första konsulten, Ohlssons Tuning HB, fakturerade 142 000 kronor och den andra, The Synthetic Family, fakturerade 280 000 kronor. Inköpen översteg sammantaget den tillåtna gränsen för inköp av samma slag under räkenskapsåret utan upphandling, som då uppgick 288 000 kronor.

Örebro-landstinget har förlängt olagligt avtal

Landstinget har meddelat att man nyligen, en månad innan det slutgiltiga beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen, valt att förlänga avtalet med PTS framtill sommaren 2016. Detta trots att det finns ett av domstol sedan 2011 meddelat verkställighetsförbud mot att teckna avtal.

Norrbottens läns landsting fortsätter med lagstridiga inköp av tryckeritjänster

Norrbottens läns landsting har, trots upprepad kritik, fortsatt att köpa in tryckeritjänster från Luleå Grafiska AB utan upphandling i strid med upphandlingslagen. Det visar en ny granskning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Göteborg köper marknadsföringstjänster i strid med upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Göteborgs stad köper marknadsföringstjänster för 100-tals miljoner kronor från ett hälftenägt bolag i strid med upphandlingsreglerna.

Luleå kommuns lagbrott kan medföra höga färdtjänstkostnader

Luleå kommun har flera gånger brutit mot upphandlings­lagen vid köp av färdtjänstresor. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Färdtjänsten omsätter stora belopp eller årligen omkring 10 miljoner kronor och kommunens agerande kan få stora ekonomiska konsekvenser.