Tag Arkiv: Norrbottens läns landsting

Norrbottens läns landsting bryter återigen mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Norrbottens läns landsting vid sina upphandlingar av tryckeritjänster fortsätter att bryta mot lagen. Kammarrätten i Sundsvall gick nyligen på samma linje. Domstolen slår fast att en rättelse ska ske där anbudet från företaget GTC Print AB ska beaktas. Hittills har landstinget köpt tjänsterna direkt från ett privat företag som tidigare betecknats som landstingets hustryckeri.

Norrbottens läns landsting fortsätter med lagstridiga inköp av tryckeritjänster

Norrbottens läns landsting har, trots upprepad kritik, fortsatt att köpa in tryckeritjänster från Luleå Grafiska AB utan upphandling i strid med upphandlingslagen. Det visar en ny granskning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.