Tag Arkiv: FO 2013

Helsingborgs kommun bryter mot kommunallagen

Helsingborgs kommun äger indirekt bolaget InPort, som säljer IT-tjänster till hamnbolag. Men ägandet av bolaget strider mot kommunallagen och riskerar att snedvrida konkurrensen. Detta framgår i en utredning från Företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden.

Malung-Sälens kommun i olaglig hotellaffär

Malung-Sälens kommun har tidigare kritiserats för att genom sitt helägda bolag Malungshem ha gett miljonbelopp i hyressubventioner till Västerdala Turism AB, som drivit Sankt Olof Hotell. Tankesmedjan Den Nya Välfärden kritiserar nu Malungshem för att dessutom ha brutit mot EU-regler. Uppdraget att driva hotellet är enligt EU-rätten en så kallad tjänstekoncession, och borde därför ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande.

Sollentuna kommuns avtal med Edsbacka krog olagligt

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar att Sollentuna kommuns avtal med nuvarande ägaren till Edsbacka krog är olagligt. Domstolen menar att avtalet innebar ett olagligt stöd på drygt sex miljoner kronor. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden riktade redan under våren hård kritik mot kommunens olagliga stöd och menar att kommunen nu bör rätta sig efter domen.

Sollentuna kommun ger olagligt stöd till Edsbacka krog

När Sollentuna kommun skulle köpa tillbaka en fastighet på Edsbacka krogs gamla område betalade man ett kraftigt överpris. Fastigheten värderades till 2,1 miljoner kronor, men kommunen köpte den för 8,25 miljoner. Företagarombudsmannens utredning riktar hård kritik mot kommunens olagliga stöd till enskild näringsidkare.

Malung-Sälens kommun sekretessbelade rekordförlust på hotell

Med skattebetalarnas pengar som insats tecknade Malung-Sälens kommun ett ofördelaktigt hyresavtal för driften av Sankt Olof hotell. Hyresgästen som drivit hotellet har fått subventioner på cirka 20 miljoner kronor av det kommunala bolaget Malungshem och kommunen har i det längsta sekretessbelagt avtalen.

Laholmshem måste lämna ut underlag 

Med hänvisning till sekretesslagen har det kommunala fastighetsbolaget Laholmshem AB vägrat lämna ut underlaget för marknadsvärderingen av fastighetsbeståndet. Kammarrätten i Göteborg upphäver nu Laholmshem AB:s beslut och kräver att uppgifterna lämnas ut.

Flygplatsaffär olaglig

Kammarrätten har upphävt stödet om 15 miljoner kronor till PEAB som köpte Ängelholm Helsingborg Airport. Företagarombudsmannen har tidigare kritiserat flygplatsaffären eftersom den innebar ett olagligt stöd till köparen.

Malungshem måste göra ny prövning

Med hänvisning till sekretesslagen har det kommunala fastighetsbolaget Malungshem AB vägrat lämna ut uppgifter om hyran på Sankt Olof Hotell. Kammarrätten i Sundsvall upphäver nu Malungshem AB:s beslut och kräver att sekretessprövningen görs om.

Kommunalt bolag kringgår regelverk – Bixia ProWin

Det kommunala bolaget Bixia ProWin AB (nedan ProWin) har i sin bolagsordning angett att ägarkommunerna inte behöver godkänna bolagets styrelsebeslut när ProWin ska förvärva, äga, deläga och avyttra bolag. ProWins …

Båstads kommun kringgår regelverk i kommunalt bolag

Det kommunala bolaget Bixia ProWin AB (nedan ProWin) har i sin bolagsordning angett att ägarkommunerna inte behöver godkänna bolagets styrelsebeslut när ProWin ska förvärva, äga, deläga och avyttra bolag. ProWins …