Tag Arkiv: EU-kommissionen

EU-kommissionen: Nordvästskånska kommuner bryter mot unionens upphandlingsbestämmelser

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling av renhållningstjänster. Kommissionen kritiserar bland annat att renhållningsbolaget NSR, som ägs av sex nordvästskånska kommuner, tilldelats kontrakt utan upphandling och insyn.

EU-kommissionen: Sydskånska kommuner bryter mot unionens upphandlingsbestämmelser

I en formell underrättelse kritiserar EU-kommissionen återigen Sverige för att inte följa unionens bestämmelser gällande offentlig upphandling av renhållningstjänster. Kommissionen kritiserar bland annat att renhållningsbolaget SYSAV, som ägs av fjorton sydskånska kommuner, tilldelats kontrakt utan upphandling och insyn.

EU-kommissionen kritiserar den svenska rättsordningen vid vissa upphandlingar

EU-kommissionen riktar nu kritik mot Sverige för att bland annat inte följa kraven på rättsligt skydd vid vissa upphandlingar som EU-rätten kräver. Kritiken följer på den anmälan som lämnades in med biträde av stiftelsen Den Nya Välfärden. Regeringen har nu två månader på sig att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas. Annars kan ärendet gå vidare till EU-domstolen, där Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott.

Konkurrenskommissionen anmäler Västerås till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Västerås kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett formellt upphandlingsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Vafab Miljö AB i strid med upphandlingslagen och det EU-rättsliga direktivet.

Konkurrenskommissionen anmäler Tomelilla och Simrishamn till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält bl.a. Tomelilla och Simrishamns kommun till EU-kommissionen, för att de utan upphandling fortsätter att köpa avfallstjänster direkt från sitt delägda bolag SYSAV. Detta strider enligt vad EU-kommissionen tidigare konstaterat mot det unionsrättsliga upphandlingsdirektivet. Högsta förvaltningsdomstolen har också funnit att kommunernas köp strider mot den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU). Någon rättelse har emellertid inte skett.

Konkurrenskommissionen anmäler Helsingborg och Ängelholm till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält bl.a. Helsingborgs och Ängelholms kommun till EU-kommissionen, för att de utan upphandling fortsätter att köpa avfallstjänster direkt från sitt delägda bolag Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Detta strider enligt vad EU-kommissionen tidigare konstaterat mot det unionsrättsliga upphandlings¬direktivet. Någon rättelse har emellertid inte skett.

Konkurrenskommissionen anmäler Borås till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Borås kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett öppet anbudsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Borås Energi och Miljö AB i strid med unionsrätten.

EU-kommissionen granskar bristande rättssäkerhet ifråga om tjänstekoncessioner

Sverige har anmälts till EU för att ha brutit mot unionsrättens krav på effektiv domstolsprövning avseende tilldelningar av tjänstekoncessionskontrakt. Svenska domstolar har hittills vägrat att pröva sådana överklaganden, vilket EU-kommissionen nu har uppmärksammat. Sverige kan nu komma att dras inför EU-domstolen och riskera i så fall att få betala dryga böter.

Uppsala läns landstings restaurangupphandling granskas av EU-kommissionen

Sverige har anmälts till EU efter att Uppsala läns landstings tjänstekoncessionsupphandling om driften av restauranger på Uppsala Akademiska sjukhus inte gick att överklaga. Nu har EU-kommissionen riktat en s.k. formell underrättelse med allvarlig kritik mot Sverige.

Granskning av EU-kommissionen med betydelse för Malmö högskola

Sverige har i en fråga, som bl.a. har betydelse för Malmö högskola, anmälts till EU för att ha brutit mot unionsrättens krav på effektiv domstolsprövning av tjänstekoncessionskontrakt. Svenska domstolar har hittills vägrat att pröva sådana överklaganden, vilket EU-kommissionen nu har uppmärksammat. Sverige kan nu komma att dras inför EU-domstolen och riskerar i så fall att få betala dryga böter.