Tag Arkiv: Västerås

Konkurrenskommissionen anmäler Västerås till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Västerås kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett formellt upphandlingsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Vafab Miljö AB i strid med upphandlingslagen och det EU-rättsliga direktivet.

Västerås kommun bryter återigen mot upphandlingslagen vid köp av avfallstjänster

Västerås kommun ingick avtal med sitt delägda bolag Vafab Miljö om köp av tjänster för förbränning av hushållsavfall för 2012. Avtalet förklarades ogiltigt av domstol. Orsaken var att avtalet stred …

Företagare som straffades för fel OCR-nummer överklagar

Företaget Luft och Vatten i Västerås skrev 2004 fel OCR-nummer på två skatteinbetalningar till Skatteverket. 229 000 kr bokfördes då på ett annat bolags skattekonto. Det bolaget gick sedan i konkurs. Skatteverket har under fem års tid vägrat återbetala pengarna och har dessutom tvingat företagaren att betala skatten en gång till. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden är nu ombud för företaget som överklagar Skatteverkets beslut till länsrätten.

Orättvis och försvårande momsregel för servicefordon

Fastighetsserviceföretaget L Törnblom Konsult i Västerås AB har inköpt en skåpbil som specialutrustats för verksamheten. Skåpbilen kan inte användas som personbil då den endast har ett passagerarsäte med mera. På …