Tag Arkiv: KKO 2013

Hässleholms kommun gav olagligt stöd till Läreda Mekan

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Hässleholms kommun för att i en invecklad fastighetsaffär ha brutit mot kommunallagen och EU:s statsstödsbestämmelser.

Vellinge kommun köper tjänster för mångmiljonbelopp i strid med upphandlingslagen

Vellinge kommun har sedan 2008 köpt administrativa tjänster från det privata bolaget Serkon i Vellinge AB för i genomsnitt cirka 30 miljoner kronor per år. Inköpen har inte föregåtts av något upphandlingsförfarande och är otillåtna direktinköp enligt upphandlingsreglerna. Detta framgår av en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Herrljunga köpte bemanningstjänster olagligt

Herrljunga kommun har sedan 2011 löpande köpt bemanningstjänster för över 7,2 miljoner kronor utan upphandling i konkurrens. Kommunen riskerar därför en straffavgift på upp till 400 000 kronor. Detta framgår av en utredning som gjorts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Malmö stad överträder upphandlingslagen

Malmö stads kommunala bolag ViSAB handlade upprepade gånger i strid med lagen i en upphandling av bussar som skulle användas i förskoleverksamheten. Detta visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som kritiserar kommunens upprepade lagöverträdelser.

Varbergs kommun köpte advokattjänster olagligt

Skolinspektionen stämde år 2010 Varbergs kommun på 295.200 kronor i skadestånd för att en elev i åratal utsatts för kränkande behandling i en kommunal skola. Tre år senare dömde tingsrätten slutligen kommunen att betala 50.000 kronor till eleven. Kommunens advokatkostnader uppgick vid det laget till över två miljoner kronor. I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen avslöjas nu att kommunen begick ett lagbrott då advokattjänsterna köptes utan upphandling.

Bodens kommun bryter mot upphandlingslagen igen

Bodens kommun hyrde in personal under mer än tio år genom att vända sig till ett bemanningsföretag utan föregående upphandling i konkurrens, vilket strider mot lagen om offentlig upphandling. Kostnaderna för bemanningstjänsterna uppgick till stora belopp och de senaste åren till 12 miljoner kronor per år. När ett nytt kontrakt nu upphandlades 2013 bröt kommunen ännu en gång mot lagen genom en otillåten direktupphandling. Därför riskerar kommunen få betala mångmiljonbelopp i upphandlingsskadeavgift.

Solna stad bemannar olagligt

Solna stad har köpt bemanningstjänster i strid med upphandlingslagen. Detta framgår av en utredning som gjorts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Staden riskerar nu att få betala en upphandlingsskadeavgift och skadestånd.

Bräcke kommun hyr fibernät olagligt

Bräcke kommun sålde det egna fibernätet till Telias dotterbolag Skanova för en symbolisk summa av en krona. Kommunen ska därefter under de kommande femton åren hyra tillbaka delar av fibernätet av Skanova för miljonbelopp. Konkurrenskommissionen kritiserar Bräcke kommun för att ha brutit mot upphandlingslagens krav på annonserat upphandlingsförfarande.

Solna kommun i olaglig skolmatsupphandling

Solna kommun har brutit mot upphandlingslagarna i en skolmatsupphandling genom att anta fel anbudsgivare. Det hävdar Konkurrenskommissionen, som riktar hård kritik mot kommunen.

Solna stad satte konkurrensen ur spel vid upphandling av renhållningstjänster

Solna stad har utan konkurrensupphandling direkttilldelat ett mång-miljonkontrakt om hämtning av fett från restauranger i kommunen. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen därmed har brutit mot lagen om offentlig upphandling och snedvridit konkurrensen.