Tag Arkiv: KKO 2009

Uddevalla gynnar eget bolag

Uddevalla kommun har försökt kringgå lagen om offentlig upphandling genom att ge ett avtal om avfallsförbränning direkt till ett eget bolag. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot kommunen för att inte ha annonserat ut upphandlingen på ett korrekt sätt.

Landstingets krav på kollektivavtal olagligt

Landstinget Region Skåne har ställt krav på att leverantörer av primärvård måste teckna kollektivavtal för att kunna godkännas. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar kravet och påpekar …

Kommunens köp av personalbostäder olagligt

Dals Eds kommun har köpt modulbostäder för 5 miljoner kronor åt ett privat företag för att tillgodose behovet av personalbostäder. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden riktar nu …

Kommunens stöd till privat företag olagligt

Dals Eds kommun har köpt ett antal modulbostäder till ett värde av 5 miljoner kronor i syfte att stödja ett företags behov av personalbostäder. Kommunen har tidigare kritiserats av Konkurrenskommissionen, …

Storumans miljonavtal för flygtrafik olagligt

Storumans flygplats AB har köpt reguljär flygtrafik mellan Storuman och Stockolm utan att följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, LOU. Avtalet har felaktigt betecknats som en tjänstekoncession, trots att …

Kommunens miljonavtal med Vuxenskolan olagligt

Haninge kommun har tecknat avtal med Studieförbundet Vuxenskolan för drygt 2 miljoner kronor utan att ta in konkurrerande anbud. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar kommunen eftersom …

Landstinget diskriminerar företag i miljonupphandling

Landstinget i Kalmar län har i en upphandling av datorprodukter uppställt villkor om att leverantörerna enbart får lämna anbud på vissa specifika originalprodukter. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya …