Kommunens fastighetsförsäljning olaglig

Gotlands kommun sålde Björkhaga camping för två miljoner kronor trots att marknadsvärdet enligt en oberoende värdering är sex miljoner kronor. 

Förtagarombudsmannen anser att kommunens hantering av fastighetsförsäljningen är olaglig och högst olämpligt. Två gånger tidigare har Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, kritiserat Gotlands kommuns hantering av fastighetsförsäljningar. Fallet med Björkhaga camping visar att det fortfarande finns allvarliga brister i kommunens rutiner.

– Att sälja fastigheten till underpris är att slösa med skattebetalarnas medel. Dessutom snedvrider det konkurrensen. Kommunens tidigare agerande och yttrande i utredningen tyder på att kommunen inte är beredd att göra de förändringar som krävs. Företagarombudsmannen överväger därför att gå vidare med fallet, säger Mårten Hyltner, jurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2007-005