Tag Arkiv: FO 2007

120 000 i böter för en missad blankett

Bolaget Smart Media Solutions AB (SMS) i Nacka utanför  Stockholm har drabbats av en miljösanktionsavgift på 120 000 kr. Bolaget skall betala avgiften för att man inte redovisat försäljningen av …

Friskvård ska gälla alla företagare

Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden konstaterar i en utredning att företagare som driver enskild firma inte får göra avdrag för friskvård för att förebygga ohälsa och nedsatt arbetsförmåga hos sig …

Kommunens fastighetsförsäljning olaglig

Gotlands kommun sålde Björkhaga camping för två miljoner kronor trots att marknadsvärdet enligt en oberoende värdering är sex miljoner kronor.  Förtagarombudsmannen anser att kommunens hantering av fastighetsförsäljningen är olaglig och …

Ungdomshem får hjälp överklaga Skatteverkets beslut

Vid Kongsryd behandlingshem för ungdomar i Nässjö äter personalen tillsammans med barnen. Gemensamma måltider är en del av behandlingen och ett krav från länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för HVB-hem. Men …

Apotekets försäljning snedvrider konkurrensen

Apotekets försäljning av handelsvaror, dvs. tandkräm, kosmetika, schampo mm konkurrerar på ett olämpligt sätt med dagligvaruhandelns motsvarande produkter. Genom att integrera försäljningen av läkemedel med handelsvaror får Apoteket AB konkurrensfördelar …

Ännu en företagare drabbad av luftspaltsregeln

Sven-Bertil Svensson driver familjeföretaget Degeberga Slakteriprodukter AB i Degeberga. I samband med att företaget köpte en kylbil för att kunna transportera sina produkter nekade skatteverket företaget momsavdrag. Dessutom bestraffades företaget …

Skelleftebuss JO-anmäls

Det kommunala bolaget Skelleftebuss AB har vägrat lämna ut allmänna handlingar med hänvisning till att personalen är på semester. Dessutom har bolagets vd efterforskat anledningen till varför handlingarna har begärts. …

Örebroportens hotellplaner olagliga och olämpliga

Det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten avser att omvandla delar av medborgarhuset till hotell. Planerna kritiseras nu av Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. I en utredning pekar han på att …

Fel att facket kräver avtal på företag utan medlemmar

Salladsbaren Wild´n Fresh i Göteborg var ett litet företag där ägaren själv, en ung kvinna, arbetade med några få anställda. Hotell- och restaurangfacket krävde kollektivavtal, trots att ingen av de …

Statligt jobbprojekt slår mot småföretagare

Ulf Elmdahl Skogs- & Entreprenad i Höganäs bedriver skogs­vårdsverksamhet. Skogsstyrelsen är en av företagets viktigaste kunder. Före­taget gallrar skog och rensar sly åt styrelsen, en stor del av arbetet i …