Tag Arkiv: Vänersborg

Olagligt stöd på 14,5 miljoner kronor i Toppfrysaffären

EU-kommissionen har nu beslutat att försäljningen av Toppfrys innebar ett stöd på 14,5 miljoner kronor. Fabriken såldes av Vänersborgs kommun till Hammar Nordic Plugg AB för 8 miljoner kronor men EU-kommissionen beräknar fastighetens värde till 21 miljoner kronor. Utöver detta har kommunen gett hyresstöd om 1,5 miljoner kronor.

EU-kommissionen granskar Toppfrysaffären

Vänersborgs kommun köpte en fastighet för 17 miljoner kronor i februari 2008 för att sedan sälja den vidare för 8 miljoner kronor ett halvår senare. En förlust med nio miljoner kronor för kommunen. Företagarombudsmannen anmälde försäljningen till EU-kommissionen som nu formellt granskar affären som otillåtet statsstöd.

Kommunen bröt mot lagen och förlorade 23 miljoner

Fastighetsbolaget i Vänersborgs kommun köpte fastigheten Toppfrys för 17 miljoner kronor som därefter hyrdes ut. Ett halvår senare sålde kommunen fastigheten för 8 miljoner kronor till hyresgästen.  Hyresgästen sålde sedan …