Kommunala subventioner snedvrider konkurrensen i Sundsvall

Sundsvalls avtal med Bowlingcentralen direkt olämpligt

I november 1998 sålde Sundsvalls kommun åtta kompletta bowlingbanor till Bowlingcentralen AB. Priset var en krona. Dessutom förband sig kommun att under tio år köpa bowlingtider för 7,5 miljoner kronor. Nu får kommunen kritik av Företagarombudsmannen.

– Avtalet mellan Bowlingcentralen och Sundsvalls kommun är direkt olämpligt. Inte nog med att kommunen gav bort bowlinganläggningen, kommunen lovade även att köpa bowlingtider under de kommande tio åren. Så får det bara inte gå till säger Monica Werenfels Röttorp, ledamot i Företagarombudsmannen.

Företagarombudsmannen är en oberoende ideell grupp – bestående av jurister, ekonomer och egenföretagare – som arbetar för ett bättre företagarklimat och som bevakar fall då företagare blivit felbehandlade av myndigheter eller lagstiftare. Det är en verksamhet inom Stiftelsen Den Nya Välfärden.

Företagarombudsmannen har granskat bowlingavtalet och kritiserar det på flera punkter. Avtalet snedvrider konkurrensen i näringslivet genom att kommunen gynnar ett enskilt företag. När avtalet ska omförhandlas 2004 bör kommunen kräva att stödet upphör. Avtalets längd är olämpligt ur demokratisk synpunkt eftersom det löper över mer än en mandatperiod. Det är även för långt ur kommersiell synpunkt, eftersom det försvårar att andra företag med liknande verksamhet etableras i Sundvall. Om kommunen ska fortsätta med stöd till bowlingverksamhet bör det vara i form av ett generellt aktivitetsstöd till lokala klubbar. Föreningarna kan i sin tur välja var de spelar.

 

läs utredningen här: FO-03-018