Tag Arkiv: Sundsvall

Kommunala subventioner snedvrider konkurrensen i Sundsvall

Sundsvalls avtal med Bowlingcentralen direkt olämpligt I november 1998 sålde Sundsvalls kommun åtta kompletta bowlingbanor till Bowlingcentralen AB. Priset var en krona. Dessutom förband sig kommun att under tio år …

Sundsvalls kommun förbereder olaglig affär

Sundsvalls kommun riskerar att anta ett förslag som strider mot lagen om offentlig upphandling. Om förvaltningen för fastighetsskötsel avknoppas utan föregående upphandling strider det mot såväl svensk lag som EGrätt, …