Karlskronas kommuns avtal om hotelbygget oseriöst

Karlskrona kommun har sålt ”Gasverkstomten” till ett privat byggföretag för 5 miljoner kronor trots att ett konkurrerande företag bjudit 7 miljoner kronor. Samtidigt har kommunen gett bort entreprenaduppdraget att sanera tomten utan upphandling. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden kritiserar nu kommunen för att bryta mot kommunallagen, EG-rätten och LOU, lagen om offentlig upphandling.

– För att få igenom hotellbygget har kommunens tjänstemän flera gånger i efterhand ändrat i det avtal som kommunfullmäktige beslutade om. Det är inte seriöst att ”tippexa” i mångmiljonavtal för att kringgå de rättsliga processernas gång, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

 

Läs hela utredningen här: FO 08-04 Gastomten Karlskrona