Jordbruksverket JO-anmäls av Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen har anmält Jordbruksverket till JO för att ha krävt företag på straffavgifter utan stöd av lag. Ett antal företag har tvingats betala miljösanktionsavgifter på mellan 5 000 – 20 000 kronor vardera för att ha sålt juice i metallburkar. Företagarombudsmannen, vid Den Nya Välfärden, har i en utredning konstaterat att juicedrycker ska undantas från straffavgifter, ett undantag som myndigheten inte verkar ha tagit hänsyn till.

– Bristande rutiner eller rena förbiseenden får inte drabba oskyldiga företagare, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. Trots att straffavgifterna har påförts utan stöd av lag återbetalas inte pengarna. Hela förfarandet är oacceptabelt, konstaterar Micha Velasco.

– Myndigheter måste i ett demokratiskt samhälle följa lagar och regler. När en myndighet struntar i lagarna och godtyckligt utmäter straff måste vi reagera. Därför har nu Jordbruksverket anmälts till JO, tillägger Micha Velasco.

 

Läs utredningen här: FO 08-09