Tag Arkiv: JO

JO kritiserar Uppsala för att inte vidarebefordra överklagan i tid

Idrotts- och fritidsnämnden i Uppsala kommun har fått kritik från Justitieombudsmannen för att ha brutit mot förvaltningslagen när kommunen inte skickade vidare en överklagan till kammarrätten. Kommunen skickade vidare överklagan först när JO hörde sig för i ärendet.

JO riktar allvarlig kritik mot Övertorneå kommun

JO riktar i ett beslut allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Övertorneå Kommun. Trots rättsliga hinder har kommunen verkställt ett beslut av kommunfullmäktige innan det vunnit laga kraft. Dessutom har kommunen underlåtit att verka för att frågan om rättelse underställdes fullmäktige efter det att beslutet upphävts.

Vimmerby kommun JO-anmäls

Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden JO-anmäler Vimmerby kommun i ett ärende rörande Astrid Lindgrens Värld. Kommunen har felaktigt och vid ett flertal tillfällen vägrat att lämna ut offentliga handlingar med hänvisning till att dessa inte finns hos kommunen, trots att de finns hos ett kommunägt bolag.

JO kritiserar kommunalt bolag

JO riktar allvarlig kritik mot det kommunala bolaget Malungshem AB för att ha agerat i strid med tryckfrihetsförordningen. Bolaget avslog en begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Beslutet överklagades av företagarombudsmannen till Malungshem som i strid med regelverket inte skickade överklagan vidare till kammarrätten. Först efter sju månader och en påminnelse skickade bolaget överklagan vidare.

JO granskar kommuners olagliga avtal

JO kommer att granska Konkurrenskommissionens anmälan mot Simrishamn och Tomelilla kommuner för att de struntar i Regeringsrättens dom som säger att kommunerna måste upphandla sin avfallshantering.

Länsstyrelsen och Vägverket JO-anmäls

Enligt Länsstyrelsens trafikföreskrifter är gasoltransporter med släp förbjudet på tillfartsvägar till Nacka och Värmdö. Vägverket däremot anser inte att föreskriften förbjuder den typen av transporter. Detta ställer till problem för …

JO utreder Länsstyrelsen och Vägverket

JO har beslutat utreda Företagarombudsmannens anmälan mot Länsstyrelsen och Vägverket. Länsstyrelsens trafikföreskrifter förbjuder gasoltransporter med släp på tillfartsvägar till Nacka och Värmdö. Vägverket däremot hävdar att föreskriften inte förbjuder den …

Jordbruksverket JO-anmäls av Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen har anmält Jordbruksverket till JO för att ha krävt företag på straffavgifter utan stöd av lag. Ett antal företag har tvingats betala miljösanktionsavgifter på mellan 5 000 – 20 …

Skelleftebuss JO-anmäls

Det kommunala bolaget Skelleftebuss AB har vägrat lämna ut allmänna handlingar med hänvisning till att personalen är på semester. Dessutom har bolagets vd efterforskat anledningen till varför handlingarna har begärts. …