Försäljningen av Burmeister 5 dåligt skött av Gotlands kommun

Restaurang Burmeister har funnits i hundra år. I november 2005 beslutade kommunen att sälja fastigheten Burmeister 5, där restaurangen är belägen. Kommunen sålde dock inte till restaurangägaren utan till en annan företagare, trots att restaurangägaren lagt ett högre bud. Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot kommunen. Ombudsmannen menar att försäljningen är olämplig eftersom en företagare favoriseras framför en annan och eftersom skattebetalarna kunde få bättre betalt. Enligt Företagarombudsmannen kan affären till och med vara olaglig.

– En kommun är skyldig att behandla alla företag lika. Att sälja Burmeister 5 till en företagare samtidigt som en annan vill köpa till ett högre pris är givetvis fel. Det är ett exempel på ett dåligt företagarklimat. Att försäljningspriset är baserat på en tidigare värdering räcker inte som försvar. Dels har det skett en kraftig prisstegring i Visby sedan värderingen gjordes, dels finns det ju bevisligen en annan köpare som är beredd att betala mer, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– Ett öppet anbudsförfarande där alla intresserade får lämna bud skulle dels innebära att alla köpare behandlas lika, dels skulle det innebära att skattebetalarna försäkras om att kommunen får så bra betalt som möjligt för fastigheten, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2005-016