Tag Arkiv: FO 2005

Bondens marknad riskerar hyreshöjning på 350 procent

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat om ett nytt avgiftssystem för upplåtelse av parker, torg med mera. För Bondens egen Marknad på Östermalm innebär det en höjning från 20 000 kronor till …

Försäljningen av Burmeister 5 dåligt skött av Gotlands kommun

Restaurang Burmeister har funnits i hundra år. I november 2005 beslutade kommunen att sälja fastigheten Burmeister 5, där restaurangen är belägen. Kommunen sålde dock inte till restaurangägaren utan till en …

Olaglig och olämplig markförsäljning av Sandviken

Nu har Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, formellt avgjort sin granskning av Sandvikens kommuns markförsäljning i samband med den så kallade BJ-affären. Ombudsmannen har kommit fram till …

Nytt EU-krångel drabbar småföretagare – i onödan

”Överimplementering” är byråkratordet för ett nytt fenomen. Det handlar om svenska myndigheter som inför mer EU-krångel än vad EU vill. Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, riktar kritik …

Miljözon, ålderszon eller krångelzon

Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund har infört miljözoner för att minska utsläppen av avgaser i innerstäderna. Nu kritiseras bestämmelserna som reglerar zonerna av Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya …

Trängselskatten – orättvis och onödigt krånglig

Företagarombudsmannen riktar, ännu en gång, kritik mot trängselskatten. Både vilka fordon som måste betala skatten och hur skatten betalas är föremål för kritik. Små bussar måste betala skatt men inte …

TV-licens på mobiltelefoner?

Den digitala teknikutvecklingen rusar framåt. För tio år sedan kände knappt någon till ord som internet, bredband och sms. Mobiltelefoner var otympliga och dyra. Idag har Telia nyligen påbörjat sändningar …

Tankevurpa om trängselskatt

Trängselskatten är inte avdragsgill, vare sig för företag eller för privatpersoner. Skattens konstruktion kritiseras nu av Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden. Utformningen strider mot den skatterättsliga huvudprincipen …

Åres miljonaffär olaglig?

Åre kommuns överlåtelse av mark till Konsum får nu kritik från Företagarombudsmannen, som på uppdrag av Stiftelsen Den Nya Välfärden, arbetar för ett bättre företagarklimat. Kommunen planerade först att ge …

Luleåbaserad tidning missgynnas av reklamskatten

Luleå-baserade Dental Produktguide och Tandläkartidningen har samma läsekrets och konkurrerar om samma annonsörer. Dental Produktguide måste lägga till 11 procent i reklamskatt på sina annonspriser. Det måste även Tandläkartidningen göra, …