Fem kommuners sopavtal med SYSAV strider mot lag

Sedan 1 januari, 2004 utför SYSAV förbränningen av hushållssopor från Skurup, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo. Nu får kommunerna kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att kommunernas avtal med SYSAV har kommit till i strid mot lagen om offentlig upphandling. Enligt lagen ska upphandlingar genomföras i konkurrens på den allmänna marknaden, något som inte skett i de här fallen. Upphandlingar i konkurrens ger som regel 1030 procent lägre pris, så det finns en uppenbar risk för att fastighetsägarna i kommunerna betalar onödigt mycket för sopförbränningen.

– Lagen om offentlig upphandling har varit i kraft i mer än tio år. Givetvis ska Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Skurup följa gällande lag. Likväl har avtalsförhållandena ingåtts på ett sätt som strider mot upphandlingslagen. Det är oacceptabelt. Kommunerna ska agera under lagen och inte utanför lagen. Genom att strunta i att göra upphandling i konkurrens kan kommunerna även ha orsakat fastighetsägarna onödigt höga sophämtningsavgifter säger professor Erik Nerep, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-051