Årjängs kommun bryter mot lagen och gynnar eget hotell

Kommunen har i en bytesaffär med ett privat företag fattat beslut om att sälja en fastighet, Mejeriet och att köpa en annan fastighet, Tingshuset, av företaget. I Tingshuset bedrivs en ”bed & breakfast” som kommunen planerar att lägga ned i samband med köpet. Nu riktar Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden kraftig kritik mot fastighetsaffären. Kommunen bryter mot kommunallagen och EG-rättens statsstödsregler då Mejeriet sålts utan värdering eller anbudsförfarande.

– Årjängs kommun genomför en olaglig fastighetsaffär för att köpa ut en konkurrent och därigenom gynna sin hotellverksamhet, Norlandia Årjäng, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Att en kommun går in och tränger ut privat näringsverksamhet och skapar ett monopol är oacceptabelt. Företagare drabbas och företagarklimatet försämras, säger Micha Velasco.

 

Läs hela utredningen här: FO 08-08