Tag Arkiv: Årjäng

Regeringsrätten prövar två mål om otillåtet statsstöd

Årjäng och Karlskrona kommuners stöd till enskilda genom försäljningar av fastigheter kommer nu att prövas i högsta instans. Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd i målen som gäller statligt stöd vid överlåtelse och förvärv av fastigheter. – Sveriges kommuner säljer i alltför hög grad fastigheter utan värdering, utan att lägga ut marken på anbud och utan att anmäla försäljningen till EU-kommissionen. Skattebetalarna förlorar enorma summor på dessa affärer och det är väldigt svårt att få insyn i transaktionerna, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. – Det är bra att Regeringsrätten nu tar upp den här frågan så att vi kan få prejudikat som tydligt visar vad som gäller, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

Årjängs kommun bryter mot lagen och gynnar eget hotell

Kommunen har i en bytesaffär med ett privat företag fattat beslut om att sälja en fastighet, Mejeriet och att köpa en annan fastighet, Tingshuset, av företaget. I Tingshuset bedrivs en …