Kommunförbundet i Stockholm bryter mot lagen

Kommunförbundet Stockholms län har tillsammans med länsarbetsnämnden samt flera kommuner i länet lämnat uppdrag avseende utbildningstjänster till ett statligt bolag utan någon föregående upphandling. Konkurrenskommissionen kritiserar förfarandet och menar att marknaden för utbildningstjänster snedvridits.

Inom ramarna för ett projekt avseende arbetsmarknadsutbildning av långtidsarbetslösa samt kompetensförstärkning inom vården har Kommunförbundet Stockholms län och ett antal kommuner samt Länsarbetsnämnden i Stockholms län (här kallat Konsortiet) köpt utbildningstjänster. Utbildningspaketet omfattar bland annat 500 000 utbildningstimmar per år. Kommunförbundet och de i Konsortiet ingående kommunerna Tyresö kommun, Nacka kommun, Salems kommun, Nykvarns kommun, Stockholms stad och Järfälla kommun samt Länsarbetsnämnden är upphandlande enheter som är skyldiga att följa upphandlingslagens bestämmelser. Men köpet av utbildningstjänsterna av företaget Lernia AB (före detta AmuGruppen AB) har skett utan föregående upphandling.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Konsortiet är i sig själv inte någon juridisk person eller självständig upphandlande enhet. Däremot utgör såväl Kommunförbundet som de i Konsortiet ingående kommunerna samt Länsarbetsnämnden sådana upphandlande enheter. Enligt konsortieavtalet ska Kommunförbundet vara huvudansvarig för administration, ekonomi och marknadsföring med mera. Därför bör Kommunförbundet betraktas som ytterst ansvarig för den aktuella upphandlingens handläggning, menar Konkurrenskommissionen.

Någon upphandling genom infodrande av anbud har inte genomförts. Istället har uppdraget lämnats direkt till det statliga utbildningsföretaget Lernia AB, utan konkurrens av andra utbildningsföretag.

Upphandlingen har därmed genomförts i strid mot lagen om offentlig upphandling. Detta har medfört att konkurrensen på marknaden för utbildningstjänster snedvridits samtidigt som förtroendet för upphandlingskompetensen inom Kommunförbundet Stockholms län och de i Konsortiet ingående kommunerna samt Länsarbetsnämnden i Stockholms län har undergrävts, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-013-020