Tag Arkiv: Stockholm

Stockholm Vatten och Avlopp köpte renhållningstjänster i strid mot lag – riskerar få betala böter i miljonklassen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Stockholm Vatten och Avlopp för att ha köpt renhållnings­tjänster direkt från vissa företag, utan möjlighet för andra företag att lämna konkurrerande anbud.

Stockholms stad köper konsulttjänster olagligt till Slussenprojektet

Stockholms stad bryter mot upphandlingslagen genom att köpa tjänster direkt från förutbestämda konsultföretag utan att köpen föregåtts av en upphandling i konkurrens mellan olika företag. Detta visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Stockholms läns landstings avtal om färdtjänst strider mot upphandlingsreglerna

När Stockholms läns landsting under 2008 upphandlade färdtjänst med rullstolstaxi tecknades femåriga ramavtal med leverantörerna. I början av året beslutade landstinget om en tvåårig förlängning. Färdtjänsten uppgår till betydande belopp och landstingets kostnad för enbart förlängningsperioden beräknas bli cirka 650 miljoner kronor. Konkurrenskommissionens utredning visar att ursprunglig avtalsperiod och beslutad förlängning strider mot upphandlingsreglerna.

Konkurrenssnedvridande skolmats-upphandling för Storkyrkoskolan

När Stockholms stad skulle upphandla leverantör av färdiglagad skolmat uppställde man ett konkurrens­sned­vridande självriskkrav som sedermera underkänts av domstol. I skolmatsupphandling för Storkyrkoskolan uppställde Stockholms stad krav på att leverantörens …

Fastighetsägare på Järva bryter mot upphandlingslagen

Föreningen fastighetsägare i Järva, som huvudsakligen består av kommunala fastighetsägare på Järvafältet i Stockholm, har brutit mot lagen om offentlig upphandling när man uppställde formella krav som bland annat diskriminerar …

Stockholms stad riskerar miljonskadestånd

Stockholms stad har upphandlat renhållningstjänster för drygt 120 miljoner kronor på ett sätt som strider mot lagen om offentlig upphandling. Det hävdar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden. …

Stockholms landsting konkurrerar med privata aktörer

Stockholms   läns landsting har ingått avtal om att sälja konsultläkartjänster till   landstinget i Västernorrland till ett värde av tre miljoner kronor. Avtalet   innebär att läkartjänsterna skall utföras …

Stockholms stads IT-avtal värt 70 miljoner olagligt

Tre av Stockholms stads fastighetsbolag, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem respektive dotterbolag, IT-Bo AB, AB Familjebostäders Fastighetsnät och AB Stockholmshem Fastighetsnät har tecknat avtal med det kommunala bolaget AB …

Länsarbetsnämnden i Stockholm bryter mot lagen

Länsarbetsnämnden   i Stockholms län får kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende   expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden, för en upphandling av   arbetsmarknadsutbildning. I anbudsunderlaget fanns så kallade skall-krav …

Parkeringsupphandling olaglig

Inför trängselskatteförsöket fick Stockholms Stads Parkering AB 32 miljoner från Stockholms stad för att bygga ut infartsparkeringarna. Nu får kommunen kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya …