Tag Arkiv: KKO 2002-013-020

Kommunförbundet i Stockholm bryter mot lagen

Kommunförbundet Stockholms län har tillsammans med länsarbetsnämnden samt flera kommuner i länet lämnat uppdrag avseende utbildningstjänster till ett statligt bolag utan någon föregående upphandling. Konkurrenskommissionen kritiserar förfarandet och menar att …