Kritik mot Haninges sopavtal med SRV Återvinning AB

I mer än trettiofem år har kommunalt ägda SRV Återvinning AB skött sophämtning åt kommuner på Södertörn. I dagsläget har företaget sopmonopol i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Salems kommun. Nu får kommunerna kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen hävdar att avtalen som kommunerna har med sopbolaget inte uppfyller upphandlingslagens krav.

– Lagen om offentlig upphandling har gällt sedan 1994 och gäller alla köp som gjorts sedan dess. Det är alltså ingen ursäkt att avtalen från början tecknades innan upphandlingslagen kom till. Att upprätthålla avtalen idag utan konkurrensupphandling strider mot svensk lag, mot de bakomliggande EUdirektiven, mot svensk rättspraxis och mot europeisk rättspraxis, och snedvrider konkurrensen på sopmarknaden, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Det spelar ingen roll att SRV Återvinning AB ägs av kommunerna på Södertörn. Sopavtalen måste ändå upphandlas i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling säger Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-040