Arboga kommuns gymavtal strider mot lagen

I slutet av september beslutade kommunfullmäktige i Arboga att teckna ett ”hyresavtal” med ett privat företag angående ett befintligt gym i det kommunala badhuset. Gymmet ska byggas om, nya maskiner ska installeras och personal ska utbildas. Avtalstiden kom därmed att utökas till upp mot 20 år. Men kommunen kritiseras nu av Konkurrenskommissionen, som hävdar att gymavtalet har kommit till i strid med lagen om offentlig upphandling.

– En kommun ska behandla företag lika, det har Arboga kommun inte gjort i det här fallet. Istället för en upphandling i konkurrens har kommunen valt ut ett företag. Det strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunen försöker kringgå LOU genom att kalla kontraktet för ”hyresavtal”. Men det är innehållet och inte rubriken som är avgörande, och kontraktsinnehållet visar att kommunen köper både varor och tjänster, säger Erik Nerep, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat ”hyresavtalet” Arboga kommun tecknat. Kommissionen menar att Arboga kommun snedvrider konkurrensen genom att inte upphandla gymkontraktet i konkurrens. Därmed åsidosätter kommunen kraven på opartiskhet och likabehandling som finns både i lagen om offentlig upphandling och i EG Romfördraget.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-038