Tag Arkiv: arboga

Kommunalt gym under prövning

Att kommuner snedvrider konkurrensen genom att starta egna gym eller utdela stöd till privata träningsanläggningar är inget nytt. Den Nya Välfärden granskade redan för tio år sedan ett fall av …

Arboga kommuns gymavtal strider mot lagen

I slutet av september beslutade kommunfullmäktige i Arboga att teckna ett ”hyresavtal” med ett privat företag angående ett befintligt gym i det kommunala badhuset. Gymmet ska byggas om, nya maskiner …