Budgetbråk väntar

Anders Borg har i Veckans Affärer  påtalat hur oppositionens skuggbudgetar tillsammans kommer att höja skatterna kraftigt.  ”Totalt ligger oppositionens reformlöften på 60 miljarder kronor, medan finansieringen endast uppgår till 17 miljarder vilket leder till en finansieringsbrist på 43 miljarder kronor.”

Alla förslag kommer såklart inte att bli verklighet. Socialdemokraterna kommer nog att mota Vänsterpartiets mest radikala förslag i grind.
Men tittar man på de förslag som oppositionen är överens om, så kommer dessa enligt Anders Borg att uppgå till 30 miljarder kronor, motsvarande 500 kronor per familj.

Många väljare som röstade på alliansen 2006 och 2010 är nu besvikna på idélösheten och den defensiva framtoning som regeringen intagit på senare år. Men att rösta på Socialdemokraterna i protest kan te sig vanskligt så länge  partiet inte förklarar hur man ska lyckas ena MP och V kring en gemensam budget som inte lovar ”allt åt alla”. Det är förståeligt att Stefan Löfven inte slagit näven i bordet och slagit fast hur det blir efter valet. Men han kan räkna med att Alliansen kommer att fokusera på just detta i kommande debatter precis  som Mona Sahlin fick erfara förra valet…
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se