Tag Arkiv: G Rune Berggren

En marknad för bostäder åt alla

Författare: Knut Andersson, G Rune Berggren, Ulf Brunfelter, Kurt Månsson och Henry Tham Bostadsbrist och bostadsköer är resultatet av att den svenska bostadspolitiken har lidit skeppsbrott. I utredningen visas på …

HSF-modellen – patientmakt, kostnadeffektivitet i en ny sjukvårdsstruktur

Författare: G Rune Berggren, Erik Björn-Rasmussen, Patrik Engellau, Bertil Persson och Lars Werkö HSF-modellen redovisar systemet och detaljlösningarna i sjukvården. Vad sker med landstingen? Hur kontrolleras kvaliteteten? Hur gör medborgarna …

Samhällsmoral i praktiken

Författare: G Rune Berggren Boken diskuterar vikten av att de högsta organen i stat och kommun utgör förebilder för all verksamhet inom samhället och vilken inverkan detta har på samhällsmoralen. …

Beska droppar

Korta kritiska krönikor (185 sidor) av G Rune Berggren Läs boken som PDF Beställ Beska droppar, 100 kr (inkl. 6% moms) plus porto Adress: Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 …

Nya beska droppar – korta, kritiska krönikor

Medicin är sällan välsmakande. Men de beska dropparna botar och gör gott. G Rune Berggrens bok Nya beska droppar – korta kritiska krönikor behandlar olika samhällsområden ur ett kritiskt perspektiv, …