Tag Arkiv: skolpeng

Skolpeng hösten 1992

Författare: Patrik Engellau (red) Detta är en detaljerad instruktionsbok i hur kommuner kan införa ett system med skolpeng och föräldraval i grundskolan.