Osund konkurrens och snedvridning

I en mycket läsvärd ledare i SvD, resonerar Sanna Rayman över hur det offentliga konkurrerar ut privata alternativ. Subventionerad prissättning, orättvis behandling och tillståndsgivning är några av problemen som tas upp.
Det råder sannerligen ingen brist på exempel på snedvridning av konkurrens orsakad av kommuner och landsting. Det begås orättvisor i de flesta kommuner, oftast utan påföljder.
Därför är det alltid glädjande när rättvisan och det sunda förnuftet trumfar myglet. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden  har i tre års tid försökt skapa rättvisa i Skellefteå, där kommunen gett olagligt stöd till bussbolaget Skelleftebuss, som genom subventionerat stöd lagt beslag på beställningstrafiken.

Den 12 juli i år kom domen. Stockholms tingsrätt dömde Skelleftebuss till ett vite på en miljon kronor för att ha brutit mot konkurrenslagen.Tingsrätten ansåg att Skelleftebuss bröt mot konkurrenslagen, genom att snedvrida och påverka konkurrensen negativt. Tingsrätten slog även fast att Skelleftebuss brutit mot kommunallagen, eftersom beställningstrafik saknar både allmänintresse och allmännytta och inte hör till ett område där kommunerna har kompetens att bedriva verksamhet.

Domen visar att idogt arbete lönar sig. Företagarombudsmannen kommer att sätta fler kommunala bolag under lupp. För de kommuner och landsting som fortfarande snedvrider konkurrensen vore det klädsamt med lite självrannsakan och en extra vända med upphandlingschefen och juristavdelningen.
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se